• Personale Børnehuset Aabybro

  Her præsenteres medarbejderne i Børnehuset Aabybro.

  Gå til Side
 • Aaby Vest

  Efter struktur ændringer i 2017, er Børnehuset kommet i distrikt med Ulveskov vuggestue og børnehave og Skipper Clement vuggestue og børnehave. Sammen hedder vi Aaby Vest

  Gå til Side
 • Ferie og fridage

  Vi har siden 2018, prøvet en ny sampasningsordning. Her er alle vuggestuer, børnehaver, SFO og IS gået sammen om at passe børnene i kommunen. Hvert år vil børnene kunne blive passet i Skipper Clement ...

  Gå til Side
 • Dyr

  Et vigtigt element i børnenes dagligdag er dyrene. Ude på vores dejlige legeplads har vi en stald med kaniner, får, geder og en kat. Dyrenes trivsel og fodring varetages af børnene og personalet til ...

  Gå til Side
 • Den nye styrkede pædagogiske læreplan

  Læreplanstemaer. Vores læringsmiljøer skal omhandle følgende 6 temaer og dette materiale er vores redskab, som vi bruger i vores overvejelser omkring planlægning og evaluering af vores læringsmiljøer....

  Gå til Side
 • Famly

  Famly er Børnehusets intra. Her vil I som forældre kunne følge med i Jeres barns hverdag. Famly er også vores fælles kommunikations platform i huset.

  Gå til Side
 • Sygdom - Syge børn

  Syge børn kan ikke komme i børnehaven. Det vil sige, at børnene skal kunne følge vores dagligdag.

  Gå til Side
 • Forældrebestyrelsen i Børnehuset

  Forældrebestyrelsens opgaver og indflydelse.

  Gå til Side
 • Svanen

  I Børnehuset har vi en forældreforening, den hedder Svanen og har til formål at samle børn og forældre om fælles arrangementer og tiltag omkring Børnehuset; Hyggeaftener med fællesspisning (stuevis) o...

  Gå til Side
 • Børnehuset stuer

  Børnehuset er opdelt i 6 stuer Regnbuen, Månen, Solen, Stjernen, Lynet og Skyen

  Gå til Side