Ferie og fridage

Vi har siden 2018, prøvet en ny sampasningsordning. Her er alle vuggestuer, børnehaver, SFO og IS gået sammen om at passe børnene i kommunen. Hvert år vil børnene kunne blive passet i Skipper Clement vuggestue og børnehave i ugerne 29, 30, 31. I julen og Kristi Himmelfartsferien er der sampasning i Aabyhavens børnehave og vuggestue

Op til ferieperioder vil ledelsen i Børnehuset altid bede om, at I oplyser om jeres behov for pasning til jeres barn. Det gør vi via Famly. Det er en temmelig vigtig tilbagemelding, I kan gi’ os. Det er erfaringsmæssigt sådan, at mange børn holder fri og jo mere nøjagtige oplysninger vi har, jo mere konkrete kan vi være med hensyn til behovet for personale, som ellers kan afspadsere og holde ferie, når der er få børn i huset. Det skaber mange ressourcer i vores almindelige hverdag – ressourcer som kommer børnene til gode, når de er her.

Alle mennesker har behov for at holde ferie og komme lidt ned i tempo – Også børnene. Vi henstiller til, at jeres barn holder minimum fem ugers ferie om året, heraf 14 dage samlet i sommerferien.

Når jeres barn holder en fridag - så giv venligst besked på stuen eller på Famly.

Pædagogiske dage

Børnehuset forældre bestyrelse har besluttet, at personalet har 2 pædagogiske dage om året. Disse vil være at se på vores kalender på Famly.

Her i Børnehuset har vi pædagogiske dage hvert år anden sidste fredag i januar og første lørdag i oktober. På dagen i januar vil der kun være vikar og andre med tilknytning til Børnehuset, på gulvet til at passe børnene, mens resten af personalet holder møde i huset.

Vi kan ikke opfordre til en fri dag, men vi kan henstille til at det ville være en god dag at finde anden pasnings mulighed. 

Kontakt

Børnehuset
Peter Løthsvej 10
9440 Aabybro
Tlf.: 72 57 83 20
boernehuset@jammerbugt.dk

Dagtilbudsleder

Karen Marie Corneliussen
kmc@jammerbugt.dk

Afdelingsleder

Anitta Kristiansen 
aak@jammerbugt.dk
Telefon nr. 41913322

 

Åbningstider

Mandag-Torsdag
kl. 06.00 - 16.45

Fredag
kl. 06.00 - 15.45

Børnehuset Aabybro - Peter Løthsvej 10 - 9440 Aabybro

Tlf.: 72 57 83 20 - boernehuset@jammerbugt.dk

 Sidst opdateret 25.10.2020