Forældrebestyrelsen i Børnehuset

Forældrebestyrelsen opgaver og indflydelse.

I Børnehuset består bestyrelsen af:

5 forældre repræsentanter samt 2 suppleanter.
Husets dagtilbudsleder, afdelingsleder og samt to valgte medlemmer fra personalegruppen.
Vi har i Børnehuset valgt, at suppleanterne deltager i alle møder.
Her i huset betyder det i praksis, at bestyrelsen sammen med personalet drøfter og beslutter de overordnede tiltag i huset. Bestyrelsen har altså indflydelse på børnehavens overordnede mål.
Dagtilbudslederen har kompetencen, når det gælder midler og metoder. Medlemmer af bestyrelsen deltager i dialogmøder med kulturudvalget, hvor Aftalestyrelsen bliver drøftet.
Bestyrelsen skal godkende børnehusets virksomhedsplan, inden den sendes til kulturudvalget.

Forældremøder

I Børnehuset afholders der to forældremøder årligt. Det ene forældremøde indeholder blandt andet valg til bestyrelsen, Ordinære medlemmer sidder for to år af gangen, imens suppleanter sidder for et år af gangen.

Ligeledes bidrager bestyrelsen også med at afholde årets arbejdsdag i Børnehuset. Her planlægger de sammen med afdelingslederen, hvordan og hvad dagen skal indeholde.

Ansættelser

Bestyrelsen har en repræsentant tilstede, når der skal ansættes nyt personale.
Repræsentanten deltager i samtalerne og indstiller til ansættelse sammen med dagtilbudsleder,afdelingsleder, personalerepræsentant og tillidsrepræsentant.
Ved uenighed vil den endelige beslutning være dagtilbudslederens. 

Afskedigelser

Alle situationer som vedrører afskedigelser, løn og personalesager, har bestyrelsen ingen indflydelse på. Disse opgaver varetages af husets dagtilbudsleder og afdelingslederen.
Ved nye Pædagogiske tiltag og faglige beslutninger er bestyrelsen personalets "sparringspartner" men det er personale og afdelingslederens opgave, at forholde sig til den pædagogiske linie.

Økonomi

Dagtilbudslederen er budgetansvarlig over for forældre- og kommunalbestyrelsen. Det vil sige, at bestyrelsen har krav på, at konsekvenser af vidtgående økonomisk karakter fremlægges af dagtilbudslederen til orientering og/eller beslutning. F.eks. besparelser, afskedigelser, rengøringsomlægning.

Foredrag

Arrangerer temaaftener samt foredrag med aktuelle foredragsholdere.

Fælles forældrenævn

Forældrebestyrelsen udpeger en repræsentant til den fælles forældrebestyrelse for alle børnehaver i kommunen.

Svanen

Forældrebestyrelsen udpeger en repræsentant til forældreforeningen Svanen.

Kontakt

Børnehuset
Peter Løthsvej 10
9440 Aabybro
Tlf.: 72 57 83 20
boernehuset@jammerbugt.dk

Dagtilbudsleder

Karen Marie Corneliussen
kmc@jammerbugt.dk

Afdelingsleder

Hanne Smed Jensen 
hsm@jammerbugt.dk
Telefon nr. 41913321

 

Åbningstider

Mandag-Torsdag
kl. 06.00 - 16.45

Fredag
kl. 06.00 - 15.55

Nyheder .

Billedgalleri "Syng i vilden sky"