Famly

Famly er Børnehusets intra. Her vil I som forældre kunne følge med i Jeres barns hverdag. Famly er også vores fælles kommunikations platform i huset.

I vil hver dag kunne se hvad jeres barns stue har lavet i løbet af dagen, dette med både billeder og tekst. Desuden er det også her I vil kunne se månedsplanen for jeres stue.
Vi vil løbende opdatere nyheds væggen på Famly, så I altid kan følge med i hvad der forgår i hele huset eller hvis der skulle være nogle vigtige beskeder til jer, så vil det også komme denne vej.
Famly har også en beskedfunktion, hvor I vil kunne skrive til jeres tilhørsstue (f.eks hvis jeres barn er syg, holder fri eller hvis der er noget I synes er vigtigt for personalet at vide), til lederen eller lave legeaftaler med andre børn via kontakt til andre forældre.
I kalenderen er det muligt, at følge med i huset og stuens planlagte aktiviteter og aftaler.
Alt i alt er dette vores største kommunikations redskab ud til jer forældre. Dog vil vi stadig opfordrer jer til, at tage personligt fat i personalet når det er muligt ved aflevering eller afhentning.

Kontakt

Børnehuset
Peter Løthsvej 10
9440 Aabybro
Tlf.: 72 57 83 20
boernehuset@jammerbugt.dk

Dagtilbudsleder

Karen Marie Corneliussen
kmc@jammerbugt.dk

Afdelingsleder

Anitta Kristiansen 
aak@jammerbugt.dk
Telefon nr. 41913322

 

Åbningstider

Mandag-Torsdag
kl. 06.00 - 16.45

Fredag
kl. 06.00 - 15.45

Børnehuset Aabybro - Peter Løthsvej 10 - 9440 Aabybro

Tlf.: 72 57 83 20 - boernehuset@jammerbugt.dk

 Sidst opdateret 25.10.2020