Den styrkede pædagogiske læreplan

Læreplanstemaer. Vores læringsmiljøer skal omhandle følgende 6 temaer og dette materiale er vores redskab som vi bruger i vores overvejelser til omkring planlægning og evaluering af vores læringsmiljøer. Alsidig personlige udvikling Social udvikling Kommunikation og sprog Krop, sanser og bevægelse Kultur, æstetik og fællesskab Natur, udeliv og science

De pædagogiske læreplaner er noget vi har arbejdet med i mange år. men pr juli 2018 er der der kommet en opgradering af disse som hedder den styrkede pædagogiske læreplaner.  Derfor I vil som forældre de næste år mærke en ændring i måden vi arbejder på med at dokumentere, evaluere og inddrage jer som forældre. 

Vi er meget positive for disse nye tilgange, da de har langt mere fokus på læring i hele hverdagen og ikke som tidligere, mest fokus på aktiviteter.

Vi vil løbende informere jer mere på denne side, i takt med vores arbejde med disse.

Skulle man have en interesse for at læse noget mere om Den styrkede læreplan så kan man se her

2018

I september 2018 har vi påbegyndt dette arbejde på vores fælles pædagogiske dag sammen med hele Aaby Vest. Her havde vi fokus på hele grundlaget for den styrkede pædagogiske læreplan. Der blev leget med lego, netop for at få en fælles forståelse for grundlaget, det kunne f.eks. være dannelse, hvordan forstå vi dannelse og hvordan arbejder vi med dannelse.

2019

Til pædagogisk dag februar 2019 lå fokusset på læringsmiljøer og evaluering af disse. Ud fra billeder af forskellige hverdags situationer blev disse læringsmiljøer kigget nærmere på og evalueret. Samtidig en god faglig snak om hvad de forskellige læringmiljøers formål er. I den kommende tid vil vi i huset arbejde med at få dette ind under huden og gjort det til vores. En proces der kræver nye måder at tænke på og hvor fagligheden virkelig kommer i spil. En spændende og lærerig tid.

 

 

 

 

 

Kontakt

Børnehuset
Peter Løthsvej 10
9440 Aabybro
Tlf.: 72 57 83 20
boernehuset@jammerbugt.dk

Dagtilbudsleder

Karen Marie Corneliussen
kmc@jammerbugt.dk

Afdelingsleder

Hanne Smed Jensen 
hsm@jammerbugt.dk
Telefon nr. 41913321

 

Nyttige links

Download Adobe Reader

Nyheder .

Billedgalleri "Syng i vilden sky"