Den nye styrkede pædagogiske læreplan

Læreplanstemaer. Vores læringsmiljøer skal omhandle følgende 6 temaer og dette materiale er vores redskab, som vi bruger i vores overvejelser omkring planlægning og evaluering af vores læringsmiljøer. Alsidig personlige udvikling Social udvikling Kommunikation og sprog Krop, sanser og bevægelse Kultur, æstetik og fællesskab Natur, udeliv og science

2020

På pædagogisk dag har vi evalueret på vores fælles læringsmiljø, legepladsen. Vi har i fællesskab fået defineret formålet med læringsmiljøet og har op til dagen indsamlet data til at se om læringsmiljøet lever op til disse mål. Ligeledes har vi på de enkelte stuer arbejdet med læringsmiljøet "samling" og evalueret på dette. Dette for, at øve os I, at blive bedre til at evaluere ud fra indsamling af data, og det i det hele taget at se læringsmiljøer sådan lidt oppe fra. Gør vi nu, som vi ønsker at gøre.

Den nye styrkede pædagogiske læreplan for Børnehuset Aabybro kan læses her

De pædagogiske læreplaner er noget vi har arbejdet med i mange år, men pr. Juli 2018 er der der kommet en opgradering af disse som hedder den styrkede pædagogiske læreplan. Derfor vil I som forældre de næste år mærke en ændring i måden vi arbejder på med at dokumentere, evaluere og inddrage jer som forældre. 

Vi er meget positive for disse nye tilgange, da de har langt mere fokus på læring i hele hverdagen og ikke som tidligere, kun med fokus på specifikke aktiviteter.

Vi vil løbende informerer jer på denne side, i takt med vores arbejde med disse udfolder sig.

Skulle man have en interesse for at læse noget mere om Den styrkede læreplan så kan man læse mere her

Samtidig arbejder vi derudover ud fra dagtilbudsloven og ud fra kommunens kvalitetsnotat, som ligger meget godt op af de styrkede læreplaner, er man interesseret i at vide mere, kan man finde kvalitetsnotatet via Jammerbugt Kommunes hjemmeside og søge på kvalitetsnotatet.

2018

I september 2018 har vi påbegyndt dette arbejde på vores fælles pædagogiske dag sammen med hele Aaby Vest. Her havde vi fokus på hele grundlaget for den styrkede pædagogiske læreplan. Der blev leget med Lego for at få en fælles forståelse for grundlaget. Det kunne f.eks. være dannelse, og herunder hvordan vi forstår dannelse, og hvordan vi arbejder med dannelse.

2019

Til pædagogisk dag februar 2019 lå fokusset på læringsmiljøer og evaluering af disse. Ud fra billeder af forskellige hverdagssituationer blev disse læringsmiljøer kigget nærmere på og evalueret. Samtidig havde vi en god faglig snak om, hvad de forskellige læringmiljøers formål er. I den kommende tid vil vi i huset arbejde med, at få dette ind under huden og gjort det til vores. En proces der kræver nye måder at tænke på, og hvor fagligheden virkelig kommer i spil. En spændende og lærerig tid.

Samtidig har alt pædagogisk personale i år været på kursus i det at arbejde med den styrkede pædagogiske læreplan, og har her også lært at være mere opmærksom på brugen af data i hverdagens planlægning. Også alle afdelingsledere har været på to diplom modul via UCN hvor fokusset har været at styrke ledelsen i at være faglige fyrtårne for det kommende implementeringsarbejde.

 

 

 

 

Kontakt

Børnehuset
Peter Løthsvej 10
9440 Aabybro
Tlf.: 72 57 83 20
boernehuset@jammerbugt.dk

Dagtilbudsleder

Karen Marie Corneliussen
kmc@jammerbugt.dk

Afdelingsleder

Anitta Kristiansen 
aak@jammerbugt.dk
Telefon nr. 41913322

 

Nyttige links

Download Adobe Reader

Børnehuset Aabybro - Peter Løthsvej 10 - 9440 Aabybro

Tlf.: 72 57 83 20 - boernehuset@jammerbugt.dk

 Sidst opdateret 25.10.2020