Børnehuset stuer

Børnehuset er opdelt i 6 stuer Regnbuen, Månen, Solen, Stjernen, Lynet og Skyen

Når man starter i Børnehuset som 2,10 år, starter man som udgangspunkt på Regnbuen. Med mindre man i forvejen har søskende i huset. Har man det, vurdere vi sammen med forældrene om der er behov for at starte på Regnbuen. Ofte oplever vi nemlig at søskende i forvejen kender huset så godt, at de ikke har det samme behov for tryghed som en hel ny i huset har.

På Regnbuen er man indtil at stuens voksne og forældrene aftaler at det er tid til at rykke videre. Efter Regnbuen vil barnet blive flyttet til enten Månen, Stjernen eller Solen som er vores mellem stuer, alt efter plads, antal piger/drenge og relationer. Inden de flyttes til fra Regnbuen, vil personale afholde en overlevering til den valgte stue, så denne kan gribe barnet bedst muligt. 

Efter sommerferien det sidste år, vil barnet rykke op til enten Lynet eller Skyen som er vores ældste grupper. Her vil de være den sidste tid i børnehaven. Også her vil der være en overlevering fra mellemstuerne op til ældste gruppen. 

Nyheder .

Billedgalleri "Syng i vilden sky"