Børnehuset stuer

Børnehuset er opdelt i 6 stuer Regnbuen, Månen, Solen, Stjernen, Lynet og Skyen

Når man starter i Børnehuset som 2,10 år, starter man som udgangspunkt på Regnbuen medmindre man i forvejen har søskende i huset. Har man det, vurderer vi sammen med forældrene om der er behov for at starte på Regnbuen eller om der er plads på en af mellemstuerne. Ofte oplever vi nemlig, at søskende i forvejen kender huset så godt, at de ikke har det samme behov for tryghed, som en hel ny i huset har.

På Regnbuen er man indtil, at stuens voksne og forældrene aftaler, at det er tid til at rykke videre. Efter Regnbuen vil barnet blive flyttet til enten Månen, Stjernen eller Solen, som er vores mellemstuer, alt efter plads, antal piger/drenge og relationer. Inden de flyttes fra Regnbuen, vil personalet afholde en overlevering til den valgte stue, så denne kan overtage barnets forløb bedst muligt. 

Efter sommerferien det sidste år, vil barnet rykke op til enten Lynet eller Skyen, som er vores ældste grupper. Her vil de være den sidste tid i børnehaven, og  også her vil der være en overlevering fra mellemstuerne og op til ældste gruppen. 

Børnehuset Aabybro - Peter Løthsvej 10 - 9440 Aabybro

Tlf.: 72 57 83 20 - boernehuset@jammerbugt.dk

 Sidst opdateret 25.10.2020