Aaby Vest

Efter struktur ændringer i 2017, er Børnehuset kommet i distrikt med Ulveskov vuggestue og børnehave og Skipper Clement vuggestue og børnehave. Sammen hedder vi Aaby Vest

Fordelene ved at være i distrikt sammen er bl.a

- en fælles vision: høj faglighed og fællesskab

- Vores dagtilbudleder Karen Marie Corneliussen er leder for alle tre institutioner. Hun har den overordnede styring og ansvar for alle. det giver afdelingslederne langt større handlerum for den pædagogiske praksis i den enkelte institution.

- Langt større faglig sparring og vidensdeling blandt vores personale. Det giver kvalitetsløft.

- At vores børn får skabt relationer med langt flere af dem de skal følges med frem over i skole og sfo, det giver tryghed.

- At vi sammen kan søge fonde som naturpuljen mv til fælles oplevelser som samarbejde med Thy teater, Michael back osv.

- At vi kan låne hinandens vikar, pædagogisk materiale, legepladser mv. 

Da vi kom i distrikt sammen, valgte vi at bruge god tid til at lærer hinanden at kende, husene på tværs. Her først personalet som mødtes flere gange til et aften arrangement med Michael Back, hvor hovedformålet var igennem leg med musikken, at lærer hinanden bedre at kende. Det har været en stor succes.

Lige ledes har vi i Aaby Vest valgt at holde pædagogisk dag sammen en gang om året, den første lørdag i oktober, her kan vi sammen få igangsat fælles arrangementer og tiltag, som tema uger med "Syng i vilden sky", karneval og implementering af de styrkede pædagogiske læreplaner. Ellers mødes vi også til fælles personale møde fire gange om året. 

På et af de møder valgte vi at vi skulle lave nogle grupper på tværs af institutionerne. Deres formål er at give os noget fællesskab mellem børnene på tværs af husene. 

De tre grupper har forskelligt fokus, vi har en naturgruppe, en musikgruppe og en idrætgruppe.

Indtil videre har vi kun oplevet sammenlægningen som en stor succes. Men vi er også meget opmærksomme på at de tre huse ikke skal være ens, det er vigtigt at vi har hver vores profil også fremadrettet. Nu er det hele så nyt endnu men vi glæder os til at se hvad det give os af flere fordele de kommende år.

Børnehuset Aabybro - Peter Løthsvej 10 - 9440 Aabybro

Tlf.: 72 57 83 20 - boernehuset@jammerbugt.dk

 Sidst opdateret 25.10.2020