Sang, dans og Musik.

Børn er glade for at synge, danse og spille.

Sang, dans og musik

Sang, dans og musik, skaber livsglæde og er samtidig et godt grundlag for social samvær. Vi praktiserer det både stuevis og i fællesskab. Vi er stueopdelte, men arbejder også med meget åbne stuer, derfor sker det ofte, at et barn fra en anden stue deltager, når børn og voksne "rocker" sammen.

Vi har en del forskellige instrumenter som børn og voksne flittigt anvender. Vi spiller blandt andet på trommer, guitar, tamburiner. Sang, dans og musik er et godt pædagogisk redskab og vi oplever, at børnene er glade for musiske udfordring.

Personalet har op til flere gange benyttet sig af Michael Back som inspirationskilde til mange musisike aktiviteter. Han har både været på besøg hos børnene men har også brugt ekstra meget tid sammen med personalet i form af kursus.

Når vejret tillader det, foregår der også en del sanglege på legepladsen. Dette får ofte skabt nye relationer børnene imellem og der dannes venskaber, på kryds og tværs af alder, stuer og køn.

Når vi holder samling på stuerne, bruger vi som regel meget tid på, at læse, lave rim og remser, synge, danse og spille. Det er vigtigt, da dette er med til, at udvikle børnenes læseudvikling og deres sprog udvikles og stimuleres.

 

Kontakt

Børnehuset
Peter Løthsvej 10
9440 Aabybro
Tlf.: 72 57 83 20
boernehuset@jammerbugt.dk

Dagtilbudsleder

Karen Marie Corneliussen
kmc@jammerbugt.dk

Afdelingsleder

Hanne Smed Jensen 
hsm@jammerbugt.dk
Telefon nr. 41913321

 

Åbningstider

Mandag-Torsdag
kl. 06.00 - 16.45

Fredag
kl. 06.00 - 15.55

Nyheder .

Billedgalleri "Syng i vilden sky"