Nyheder

Her kan du følge med i nyheder fra Børnehuset.

Børn og voksne hjælper hinanden med, på skift at sørge for at dyrene får mad, og der bliver gjort rent hos dem. Dyrene bliver lukket ud på legepladsen, når vi er ude at lege. Det er til stor fornøjelse for både børn og dyr. Vi har valgt at sætte hegn omkring en del af vores legeplads så dyrene ikke så tit besøger naboerne.

Det økonomiske ansvar har Forældreforeningen Svanen. Medlemmerne til denne forening bliver valgt på forældremødet i oktober måned. Der sidder et medlem af Svanens forening i forældrebestyrelsen. Ved indmeldelse i Børnehuset vil man modtage en indmeldelses blanket til Svanen. Her har man til en hver tid mulighed for at melde sig ind og dermed hjælpe Børnehuset. Dette er en super god måde at møde andre forældre, især som ny i byen.

Forældreforeningen Svanen laver forskellige arrangementer i løbet af året, hvor samværet er af højeste betydning f.eks sommerfest, og spis sammen aftener. Overskuddet fra disse går til foder, dyrlægeregninger og, hvad der nu kan være af udgifter. Desuden har overskuet også nogle gange givet børnene en ekstra oplevelse, som f.eks en teatertur eller lign.

Børnene får et naturligt forhold til dyr og lærer at omgåes dem uden frygt, men med en stor omsorg.

Det er dejligt at se, den glæde børnene har ved at " nusse" med og omkring dyrene.

Mange børn har frugt, grønt og rugbrød med hjemmefra. Ting som ofte skulle have været smidt væk, men nu kan genbruges som dyrefoder.

Vi har på vores legeplads med et stort  "motorisk legeland", hvor der er mulighed for at balancere, kravle og udfordre sig selv på mange måder. Ligeledes er der en del af legepladsen, et område med natur instrumenter som flittigt bruges.

Legepladsen har også et "Multihus" med brændeovn, som i særdeleshed benyttes i de kolde vinterdage eller som et skygge sted på de varme og solrige sommerdage. Et hus der som oftest summer af aktiviter.

 

Vi svømmer 1 gang om ugen i Aabybro svømmehal. Her er der livredder og pædagoger til stede. Børnene bliver fortrolige med vand og nogle bliver rigtige dygtige til at tage svømmetag. Børnene udfordrer sig selv og er rigtig stolte over deres egne færdigheder. Denne aktivitet tilbydes dog først, når barnet er blevet 4 år og hører til i mellem gruppen. Som oftest deler vi gruppen i to, for ikke at have for mange med hver gang. Dette for at skabe så meget ro som muligt omkring børnene.

Vi har plantet 25 frugttræer og bærbuske samt lavet nogle højbede i vores køkkenhave. Meningen er, at vi på sigt gerne skal være selvforsynende med bær til marmelade og lignende. Alt dette skal passes og plejes. Børnene nyder at være med til disse aktiviteter.

. .

Nyttig info

Billedgalleri